Een hart voor bewustzijn

Get Adobe Flash player

Systemische opstellingen

dreamstime xs 4954303Systemische opstellingen zijn verwant aan familieopstellingen, die door Bert Hellinger oorspronkelijk zijn vorm gegeven.
Vanuit systemisch standpunt is alles op een of andere manier met elkaar verbonden. Alles heeft betekenis en een oorzaak.

"Wanneer je bij jezelf gevoelens en emotie ervaart die je irriteren omdat ze voor jou niet kloppen in jouw levenscontext"

Het leven is uit resonantie daar waar liefde op een of andere manier niet kan stromen: angst om de waarheid te spreken, verzwegen abortus, mishandeling, moord of verkrachting, pesterijen, niet gezien of erkend worden door partner, familie of collega's, collectieve haatcampagnes, oneervol ontslag, enz...

In een opstelling stellen we als schaalmodel een aspect uit jouw werk- of privéleven op waar jij wil naar kijken.
De aanleiding hiertoe kan zijn dat je zicht wil krijgen op wat er speelt in jouw relatie met andere mensen. Het kan ook zijn dat er pijnlijke, aanslepende of onopgeloste problemen spelen in jouw leven die om opheldering vragen.
Tijdens een kort intakegesprek wordt jouw vraag besproken. De begeleider benoemt vervolgens de aspecten die vermoedelijk te maken hebben met jouw vraag. De begeleider vraagt dan om mensen of objecten (in geval van een privé sessie) in de ruimte te plaatsen. Hiermee wordt aan de slag gegaan.

Het is aan de begeleider om de juiste vragen te stellen vanuit wat zich aandient, om de onderliggende dynamiek te tonen die in de probleemstelling speelt. Op die manier worden onvermoede patronen en verbanden aan het licht gebracht: het begin van helderheid.
Meestal is het mogelijk om door bepaalde interventies in de opstelling beweging te brengen in het systeem, waardoor verandering en healing kan optreden in het leven van de vraagsteller.

Voor een privé opstelling: zie privé sessie
Voor systemische opstellingen in groepsverband: raadpleeg onze evenementen
Voor deze opstellingen kan je deelnemen als representant of als vraagsteller.
Als vraagsteller: na een kort intakegesprek wordt jouw vraag opgesteld. Vervolgens kan jij als toeschouwer kijken en soms ook deelnemen aan de opstelling.
Als representant: je kan gevraagd worden tijdens de sessie om als representant een aspect van de vraagsteller te representeren. Hierdoor stel je jezelf ten dienste van de vraagsteller, en ontvang je zelf ook de inzichten en healing die tijdens deze sessies aan bod komen. Het is onze ervaring dat een representant nooit "toevallig" op die plaats in die opstelling staat!

Ook deelnemers die niet in de opstelling staan dragen bij aan het healingproces dat zich afspeelt. Door hun liefdevolle aandacht bouwen zij energetisch het veld mee op en vaak worden ook in hen precies die dingen geraakt die op dat moment spelen. Deelnemers zitten niet ‘toevallig’ in de zaal, al lijkt hun bijdrage vooral passief te zijn, zij is even waardevol.

De beste manier om kennis te maken met opstellingen is jezelf inschrijven als representant. Zo kan je ervaren hoe opstellingen werken en hoe alles met alles verbonden is.
Sommige mensen trachten opstellingen uit te leggen. Wij kunnen je vertellen dat je mentaal niet kan vatten wat er gebeurt. Wat er zich in onze werkelijkheid afspeelt is complexer dan wat wij kunnen begrijpen.

Opstellingen werken op niveau van het morfogenetische veld dat alles verbindt, en dat is niet te begrijpen: onze werkelijkheid werkt op meerdere lagen tegelijk, en ons verstand is voorlopig nog te beperkt om alles wat zich daarin afspeelt te vatten, laat staan te begrijpen.

 

Uit onze ervaringen weten wij dat opstellingen echt werken, helderheid brengen en levens ten goede veranderen zodat liefde weer terug kan stromen. En dat was toch de bedoeling?

 

Getuigenissen

Een bijzondere ervaring

Boeken over opstellingen

 

 

 

Trefwoorden