Een hart voor bewustzijn

Get Adobe Flash player

Artikelen

Disclaimer

 

Lita Works bvba provides the [www.lita-works.org] Web site as a service to the public and Web site owners. Lita Works bvba is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within the site. While the information contained within the site is periodically updated, no guarantee is given that the information provided in this Web site is correct, complete, and up-to-date.

Although the Lita Works bvba Web site may include links providing direct access to other Internet resources, including Web sites, Lita Works bvba is not responsible for the accuracy or content of information contained in these sites.

Links from Lita Works bvba to third-party sites do not constitute an endorsement by Lita Works bvba of the parties or their products and services. The appearance on the Web site of advertisements and product or service information does not constitute an endorsement by Lita Works bvba, and Lita Works bvba has not investigated the claims made by any advertiser. Product information is based solely on material received from suppliers.

_______________

 

Lita Works bvba biedt de [www.lita - works.org ] website als een service aan het publiek en eigenaren van websites. Lita Works bvba is niet verantwoordelijk voor, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan af, die voortvloeit uit het gebruik, verwijzing naar of het vertrouwen op enige informatie binnen de site. Hoewel de informatie op de site periodiek wordt bijgewerkt, wordt geen garantie gegeven dat de informatie op deze website informatie juist, volledig en up-to-date is.

Hoewel de Lita Works bvba website links kan bevatten die rechtstreekse toegang tot andere internetbronnen verleent, waaronder websites, is Lita Works bvba niet verantwoordelijk voor de juistheid of de inhoud van de informatie op die websites.

Links van Lita Works bvba naar sites van derden, houden geen goedkeuring van Lita Works bvba in van de partijen of hun producten en diensten. De verschijning op de website van reclame en producten of dienst informatie houdt geen goedkeuring in van Lita Works bvba op de inhoud ervan en Lita Works bvba heeft geen onderzoek gedaan naar de beweringen van een adverteerder. Product informatie is uitsluitend gebaseerd op materiaal ontvangen van leveranciers.

_______________